Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Hemsidan omarbetad

Hemsidan omarbetad

Vår hemsida har under de senaste månaderna genomgått en rejäl ansiktslyftning. Texter, dokument och bilder har lagts till eller omarbetats och hundratalet sidor har uppdaterats.

Vi vill speciellt uppmärksamma:
- att sidan Vanliga frågor helt har omarbetats och nu förutom information om marschen innehåller omfattande argumentation och fakta:
http://www.marschen.se/vanligafragor

- att vi har övergått till att använda "funktionsnedsättning" istället för "funktionshinder", enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

- att samtliga bilder vi fått från demonstrationerna 2006 och 2007 i Stockholm nu finns upplagda:
2007: http://www.marschen.se/viewpage.php?page=362
2006: http://www.marschen.se/viewpage.php?page=415

- att vi slutligen fått tag på och lagt upp bilder från den första demonstrationen i Stockholm 2003:
http://www.marschen.se/2003

- Vi brukar vanligtvis inte lägga upp länkar till när marschen figurerar i medier på grund av merarbetet det medför, men har gjort ett undantag för den andra massanmälningsaktionen:
http://www.marschen.se/viewpage.php?page=420

Våra sidor på Lättläst kommer också att omarbetas inom kort.

Hoppas att du som besökare gillar förändringarna!

hälsar Hans som sköter hemsidan
Publicerad: 2008-04-27 kl 23:59
Uppdaterad: 2008-04-28 kl 00:12
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741