Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > SSU Stockholm stödjer marschen

SSU Stockholm stödjer marschen

Som första distrikt i landet har Stockholmsdistriktet av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) beslutat ställa sig bakom Marschen för tillgänglighet.

SSU Stockholm har med anledning av att man ställt sig bakom oss gjort följande uttalande:

”SSU Stockholm ser med fasa på dagens samhälle, då det genom en strukturell diskriminering utestänger människor med funktionsnedsättning. Det kan handla om attityder som människor dagligen möter, det kan handla om att tillgängligheten på allmänna platser är dålig. Detta är saker vi måste komma tillrätta med för att alla fullt ut ska få ta del av vårt samhälle.

Politik för människor med funktionsnedsättning måste syfta till att ge full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Det krävs både generella åtgärder, för att människor med funktionsnedsättningar ska bli likställda med andra människor, men också individuella åtgärder för att ge personliga förutsättningar för ökad självständighet och bättre livskvalitet. Dessa frågor kan inte längre åläggas enskilda intresseföreningar som utför påtryckningar på politiker, vi som politiskt ungdomsförbund måste själv driva frågan gentemot våra politiker.

SSU Stockholm har som ett led i detta arbete beslutat att ställa sig bakom Marschen för tillgänglighet som äger rum den 24 maj och hoppas även att fler socialdemokrater sluter upp.”

Marschen för tillgänglighet välkomnar SSU Stockholms ställningstagande och hoppas på att fler distrikt av SSU eller SSU som helhet ska ställa sig bakom oss.

Läs mer om SSU Stockholm:
http://www.stockholm.ssu.se
Publicerad: 2008-04-18 kl 02:07
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741