Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Sveriges förenade studentkårer stödjer marschen

Sveriges förenade studentkårer stödjer marschen

Sveriges förenade studentkårer har beslutat ställa sig bakom Marschen för tillgänglighet.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är den nationella
studentorganisationen i Sverige. Organisationen driver de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet. I dag omsluter SFS ungefär åtta tiondelar av landets omkring 285 000 studenter genom sina medlemskårer.

- SFS ställer sig med stolthet bakom Marschen för tillgänglighet. För att kunna skapa ett inkluderande samhälle där alla kan verka på lika villkor, är tillgänglighet en förutsättning, säger Elin Rosenberg, ordförande i SFS.

Marschen för tillgänglighet tackar SFS för stödet och hoppas på att det ska leda till ökad kännedom om oss och vår fråga bland Sveriges universitets- och högskolestuderande.

Läs mer om SFS:
http://www.sfs.se
Publicerad: 2008-03-25 kl 23:58
Uppdaterad: 2008-04-02 kl 04:15
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741