Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Skriv till dina riksdagspolitiker!

Skriv till dina riksdagspolitiker!

Kontakta dina företrädare i riksdagen och låt dem veta att du anser att bristande tillgänglighet är diskriminering och att det är dags för en lagstiftning nu!

På initiativ av De Handikappades Riksförbund vill vi uppmana dig att skriva till riksdagspolitiker. Detta är ett led i att vi har fått indikationer på att förslaget om att göra otillgänglighet till diskriminering sannolikt lyft ut ur det kommande lagstiftningsförslaget.

Du kan maila eller skicka ett brev. Formulera själv utifrån dina erfarenheter eller använd dig av vårt förslag nedan.

På riksdagens hemsida finner du enkelt riksdagskandidaterna från din valkrets.

1. Gå till Riksdagens webbsida för ledamöter och partier.
2. I rullgardinsmenyn vid "Valkrets" väljer du den valkrets du tillhör.
Klicka på "Sök" så visas alla ledamöter från denna valkrets.
3. Klicka på varje ledamots namn så får du fram kontaktuppgifterna.

Textförslag:

Hej [Riksdagspolitikerns namn],

Jag heter [ditt namn] och bor i din valkrets. Jag vill uppmärksamma dig på att hundratusentals människor diskrimineras varje dag i Sverige utan påföljd.

(Om du vill kan det vara bra att lägga till din egen berättelse här om hur du på grund av bristande tillgänglighet diskrimineras i din vardag.)

Eftersom otillgänglighet leder till utestängning av personer med funktionsnedsättningar måste detta missförhållande omfattas av den nya diskrimineringslag som just nu bereds av regeringen.

Jag förväntar mig att du som folkvald gör vad du kan för att vi också i Sverige skall få denna typ av lagstiftning som redan finns i andra länder som exempelvis USA, Storbritannien, Australien och Sydafrika.

Ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet är en förutsättning för att Sverige skall kunna ratificera FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Vänliga hälsningar


[Din hemort] [datum]
[Ditt namn]
Publicerad: 2008-01-09 kl 03:53
Uppdaterad: 2008-01-17 kl 23:23
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741