Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Marschen för tillgänglighet 2008

Marschen för tillgänglighet 2008

Lägg datumet lördagen 24 maj 2008 på minnet. Då går Marschen för tillgänglighet för sjätte året i rad.

Marschen för tillgängliget 2008 kommer att ske lördagen 24 maj. Med tanke på de senaste oroande beskeden om att regeringen eventuellt kommer lyfta ut förslaget om att göra otillgänglighet till diskriminering ur den kommande lagstiftningen kommer marschen 2008 att vara viktigare än någonsin.

Efter den lyckade utökningen till fler orter 2007 vill vi bjuda in även andra orter att arrangera lokala marscher. Redan nu planeras marscher i Askersund, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. För att arrangera lokala marscher kräver vi endast två saker:

1. Marschen ska genomföras lördagen 24 maj
2. Syftet ska tydligt framgå: Sverige ska införa en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Vi marscherar givetvis för tillgänglighet, men det uttalade syftet är att otillgänglighet ska klassas som diskriminering i juridisk mening.

Från arbetsgruppen bakom marschen i Stockholm kan du/ni erhålla stöd och tips på hur man går tillväga. Kan vi så kan ni!

Marschen i Stockholm vill vi väldigt gärna utöka med kringarrangemang; seminarier, musik, debatter. Om du/ni har ett arrangemang som passar, tveka inte att kontakta oss!

Med detta tackar Marschen för tillgänglighet för det gångna året och önskar ett gott nytt år!

Kontakt:
Press: Lasse Andersson, 0703-84 80 31

Askersund: Ingrid Edvall, 0583-104 92
Göteborg: Pernilla Westman-Stefansson, 070-6479422,
Stockholm: Emma Johansson, 0707-870395
Alla andra orter: Se Stockholm.
Publicerad: 2007-12-31 kl 00:01
Uppdaterad: 2008-01-10 kl 20:29
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741