Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Alliansregerigen backar - otillgänglighet inte diskriminering?

Alliansregerigen backar - otillgänglighet inte diskriminering?

Enligt ett uttalande av Karin Pilsäter (fp) i tidningen Föräldrakraft kommer alliansen inte att ta med förslaget om att göra otillgänglighet till diskriminering i den nya diskrimineringslagstiftningen.

Våra farhågor besannades. Det förslag till ny diskrimineringslag som lämnades till Jens Orback i den tidigare regeringen och som innebar att det i Sverige, som i bl a USA, skulle bli möjligt att kräva skadestånd av verksamheter som utestänger personer med funktionsnedsättning tas bort ur den proposition som alliansregeringen kommer att lägga.

Budskapet publicerades i tidningen Föräldrakrafts webbupplaga tidigare. Sageskvinna var ordföranden i riksdagens näringsutskott Karin Pilsäter (fp) som menade att frågan inte var tillräckligt utredd för att komma med i diskrimineringslagen nästa år.

- Vi kan inte vänta på en ytterligare utredning, säger DHRs ordförande, tillika medlem av Marschen för tillgänglighets arbetsgrupp, Maria Johansson. Frågan är färdigutredd. Näringsidkare som genom sin otillgänglighet diskriminerar måste också ta sin ekonomiska del av ansvaret.
- Bidrag eller avdrag kan komma på fråga endast om det handlar om mycket gamla och svåra miljöer för näringsidkare med väldigt liten omsättning. Det handlar om människosyn och något mycket större än en rent ekonomisk fråga. Ofta handlar det om gamla synder, om fel som begåtts mot gällande lagstiftning, då ska det inte utgå några bidrag till att rätta till det. Det är absurt!, menar Maria och fortsätter.
- Förutom att vi som lever med funktionsnedsättningar nu får vänta ytterligare flera år innan vi eventuellt får en lagstiftning som gör oss fullt delaktiga så kommer Sverige inte kunna ratificera den FN-konvention som skrevs under i år, den konvention som Sverige var drivande för att få igenom.
- Det är pinsamt, avslutar Maria Johansson.

Marschen för tillgänglighet överväger nu tillsammans med andra organisationer och aktörer vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av beskedet.

Läs artikeln i Föräldrakraft.
Publicerad: 2007-12-16 kl 23:43
Uppdaterad: 2007-12-16 kl 23:47
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741