Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Marschen deltar på hjultorget

Marschen deltar på hjultorget

Marschen för tillgänglighet deltar i en paneldiskussion om tillgänglighet på mässan Hjultorget fredag 7 september.

Tid: fredag 7/9 kl 14.20-15.50
Plats: sal C7, Hjultorget, Stockholmsmässan, Älvsjö
Moderator: Roland Håkansson
Kostnad: Fri entré!

Diskussionen hålls som ett block i STIL:s mässprogram. Koordinatorerna för Marschen för tillgänglighet Hans Filipsson och Emma A. Johansson möter då:

- Yvonne Andersson (kd), ledamot av Civilutskottet
- Sylvia Lindgren (s), ledamot av Arbetsmarknadsutskottet
- Carola Korhonen, Sveriges Hotel -och Restaurangföretagare (SHR)
- Anders Thelin, Svensk Handel
- Dagny Mörk, Bygg klokt
- Hans von Axelsson, Handisam

Detta bland annat inför
- år 2010 då de enkelt avhjälpta hindren skall vara borta
- den kommande propositionen och lagen år 2008 om en samlad diskrimineringslagstiftning (där bristande tillgänglighet föreslås bli diskrimineringsgrund)

STIL:s övriga aktiviteter under Hjultorget innefattar bland annat en teaterpjäs med skådespelare med och utan funktionsnedsättning och en utfrågning av LSS-kommitténs ordförande Kenneth Johansson.

Hjultorget hålls vartannat år och är den största mässan i sitt slag. På Hjultorget visas det mesta på rullstolsmarknaden. Hjälpmedel och anpassningar som direkt berör handikappbilen t.ex manöveraggregat samt system/lösningar för hur man tar in rullstol i bil. Dessutom visas fritidshjälpmedel. Allt med inriktning på att få prova, jämföra och diskutera olika hjälpmedel. Ett 50-tal utställare är representerade på mässan.

Hjultorget arrangeras av RTP-S (Stockholms läns distrikt av Riksförbundet för Trafik- Olycksfall- och Polioskadade) och Rekryteringsgruppen för Aktiv Rehabilitering (RG).

För mer information, se:
www.stil.se
www.hjultorget.nu
Publicerad: 2007-09-04 kl 18:25
Uppdaterad: 2007-09-04 kl 22:43
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741