Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Idag fortsätter Sverige diskriminera över 1 miljon människor

Idag fortsätter Sverige diskriminera över 1 miljon människor

Pressmeddelande 2007-08-30

Det är trösklar, trappsteg, trappor och avsaknad av avfasningar. Det är olämpligt möblemang, felplacerade reklampratare, avsaknad av kontrastmarkeringar och avsaknad av information på punktskrift. Det är ogenomtänkta ljudmiljöer, avsaknad av hörselslingor eller avsaknad av teckentolk. Det är avsaknad av information på lättläst svenska, dåliga allergimiljöer och dåligt elsanerade lokaler. Uppräkningen är bara några exempel på vad som dagligen möter Sveriges största minoritet, den över miljonen svenskar som har funktionsnedsättning. Det är en kränkning och att bli behandlad som andra klassens medborgare. Det är diskriminering.

Lördagen den 18 augusti 2007 gick startskottet för organisationen Marschen för tillgänglighets andra landsomfattade massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet, men aktionen fortsätter under hela hösten. I grupp eller enskilt går personer runt på sin ort och antecknar alla otillgängliga objekt man hinner med. Därefter anmäls varje objekt för diskriminering till Handikappombudsmannen och som enkelt avhjälpta hinder till kommunala byggnadsnämnder via Independent Living Institutes HO-anmälningstjänst.

Syftet är att påvisa det enorma problem som Sverige brottas med på grund av att landet är felbyggt och därmed diskriminererar över en miljon svenskar. I svenska stadskärnor är 70-80 % av näringsidkares lokaler otillgängliga.

Hittills har över 1000 otillgängliga verksamheter runt om i landet inrapporterats till oss och de kommer att anmälas under de kommande veckorna. Vid den första massanmälningsaktionen i augusti 2005 gjordes över 1500 anmälningar. Vårt mål är att minst överträffa, men gärna dubbla det antalet.

För mer information om Marschen för tillgänglighet och massanmälningsaktionen, se:
www.marschen.se

För att ta del av de inkommande anmälningarna, se HO-anmälningstjänsten hos Independent Living Institute:
www.independentliving.org/ho/

För att läsa vår debattartikel som publicerats i Upsala Nya Tidning, se:
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=2-AV_ID=643144,00.html

Kontakt:
Hans Filipsson, koordinator och initiativtagare, 0708-77 27 67, hans@marschen.se
Emma Johansson, koordinator, 0707-87 03 95, emma@marschen.se
Lasse Andersson, pressansvarig, 0703-84 80 31,
lasse@marschen.se

Marschen för tillgänglighet är en helt fristående organisation med enda syfte att det i Sverige införs en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 120 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF) etc.; organisationer som traditionellt inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. (En fullständig förteckning finns på http://www.marschen.se/stodjande .)
Publicerad: 2007-08-30 kl 16:34
Uppdaterad: 2008-02-04 kl 01:35
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741