Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanPress och media > Tips till press och media

Tips till press och media

 • Infallsvinkel: Försök att undvika stereotyper och generaliseringar. Det är väldigt lätt hänt att man omedvetet använder ett kränkande språkbruk, klumpar ihop alla personer med funktionsnedsättning eller använder traditionella mediala fördomar; hjälte- eller tycka synd om-perspektivet. Undvik det! Människor är människor med samma önskningar och känslor, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte.

 • Språkbruk: Vi rekommenderar dig att undvika ord och uttryck som kan uppfattas kränkande eller nedvärderande. Vi rekommenderar överlag att du använder sk "People first language", dvs att du sätter personen först (inkluderat i rekommendationerna nedan).


 • Rekommenderat språkbruk

  AnvändIstället för
  funktionsnedsättninghandikapp och funktionshinder
  personer med funktionsnedsättninghandikappade, funktionshindrade eller funktionsnedsatta
  personer utan funktionsnedsättningicke-funktionshindrade eller friska
  personer med synskadorsynskadade
  personer med rörelsehinderrörelsehindrade
  personer med utvecklingsstörningutvecklingsstörda
  personer med läs- och skrivsvårigheterdyslektiker
  studenter med funktionsnedsättningfunktionshindrade studenter
  riksdagsmän med funktionsnedsättningfunktionshindrade riksdagsmän
  dykare med funktionsnedsättningfunktionshindrade dykare
  hon/han har en funktionsnedsättninghon/han är funktionshindrad
  person/er som använder rullstolrullstolsburen/rullstolsburna, rullstolsbunden/rullstolsbundna
  tillgänglighethandikappanpassning
  tillgänglighandikappanpassad
  tillgängliggöraanpassa, tillgänglighetsanpassa


 • Tänk på att "funktionshinder" numera betecknar de problem som uppstår för en person med funktionsnedsättning i relation till en otillgänglig miljö. I en miljö som inte är tillgänglig blir personer med funktionsnedsättning funktionshindrade. Den otillgängliga miljön är alltså funktionshindrande och skapar större problem för personer med funktionsnedsättning än vad som skulle kunna vara fallet. "Funktionsnedsättning" och "funktionshinder" är således inte synonymer. "Handikapp" används inte längre. Se vidare Socialstyrelsens rekommendationer.

 • Rubriksättning: Vi vill speciellt be journalister att kontrollera med rubriksättarna att de följer våra rekommendationer. En artikel som i övrigt har en positiv infallsvinkel och språkbruk tenderar att tappa i trovärdighet med rubriker som "Nu kräver de handikappade hårdare lagstiftning". Ett bättre val för att undvika den utpekande generaliseringen och det felaktiga i att endast personer med funktionsnedsättning kräver hårdare lagstiftning hade varit "Krav på hårdare lagstiftning".
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741