Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Massanmälningsaktion på lördag!

Massanmälningsaktion på lördag!

Pressmeddelande 2007-08-15

Lördagen den 18 augusti anordnar arbetsgruppen bakom Marschen för tillgänglighet en massanmälningsaktion över hela landet för att påvisa hur otillgängligt Sverige är för personer med funktionsnedsättning.

Under denna dag går personer i grupp eller enskilt runt på sin ort och antecknar alla otillgängliga objekt man hinner med. Därefter anmäls varje objekt för diskriminering till Handikappombudsmannen och som enkelt avhjälpta hinder till kommunala byggnadsnämnder via Independent Living Institutes HO-anmälningstjänst.

Aktionen kommer i första hand att genomföras lördagen den 18 augusti 2007 men lördagen är också startskottet för en kampanj som fortsätter under hösten för dem som inte kan vara med just den 18:e.

I dagsläget kommer aktioner att ske i Boden, Göteborg, Helsingborg, Knivsta, Mora, Norrköping, Skövde, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Umeå, Uppsala, Vänersborg och Örnsköldsvik. Fram till på lördag räknar vi dock med att ännu fler orter kommer att utsättas för inventering av otillgängligheten.

Marschen för tillgänglighet är en oberoende organisation vars syfte är att få till stånd en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering. Organisationen har i fem år genomfört demonstrationer för detta krav. Stödet för organisationen ökar för varje år och idag finns över 120 organisationer och företag bakom marschens krav.

För mer information se:
www.marschen.se/massanmalningar2
www.independentliving.org/ho/

Kontakt:
Hans Filipsson, koordinator och initiativtagare, 0708-77 27 67, hans@marschen.se
Emma Johansson, koordinator, 0707-87 03 95, emma@marschen.se
Lasse Andersson, pressansvarig, 0703-84 80 31,
lasse@marschen.se

Marschen för tillgänglighet är en helt fristående organisation. Fler än 120 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF) etc.; organisationer som traditionellt inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. (En fullständig förteckning finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2007-08-15 kl 03:32
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741