Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Jesper Odelberg deltar i marschen

Jesper Odelberg deltar i marschen

Pressmeddelande 2007-05-25

Jesper Odelberg, välkänd sittande ”ståuppare”, kommer att delta i Marschen för tillgänglighet som genomförs i Stockholm för femte året i rad den 2 juni.

Jesper kommer inte bara att delta i demonstrationen utan är också engagerad som underhållare i väntan på avmarschen kl 14.00. Klockan 13.20 greppar Jesper mikrofonen vid demonstrationens samlingsplats vid Observatorielunden (Sveavägen 67).

Jesper Odelberg har nyligen fått 30 000 kr i förlikning av Göteborg Spårvägar efter att ha nekats att åka med av en spårvagnsförare och stämt företaget för diskriminering.

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet skall utgöra en grund för diskriminering, d v s att en lagstiftning av samma slag som har funnits i USA i 17 år införs.

I år genomförs för första gången även marscher i Göteborg, Helsingborg och Askersund.

Bakom marschen står över 120 organisationer och företag.

För mer information se:
http://www.marschen.se

Kontakt:
Hans Filipsson, koordinator och initiativtagare, 0708-77 27 67, hans@marschen.se
Emma Johansson, koordinator, 0707-87 03 95, emma@marschen.se
Lasse Andersson, pressansvarig, 0703-84 80 31, lasse@marschen.se

Marschen för tillgänglighet är en helt fristående organisation. Fler än 120 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF) etc.; organisationer som traditionellt inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter. (En fullständig förteckning finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2007-05-25 kl 19:34
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741