Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > PRO, Örebro Rättighetscenter, SLHF och funktionshinder.se stöder marschen

PRO, Örebro Rättighetscenter, SLHF och funktionshinder.se stöder marschen

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, ställde sig idag bakom Marschen för tillgänglighet.

PRO med sina 400 000 medlemmar sällar sig därmed till de över 120 organisationer och företag som redan har ställt sig bakom kravet att Sverige behöver en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering.

– Nedsatt syn, hörsel eller rörlighet är en naturlig del av att bli äldre men det får inte innebära att äldre utestängs från aktiviteter som de tidigare har kunnat delta i, kommenterar Lars Wettergren, ordförande i PRO beslutet på organisationens hemsida.

- För oss är det glädjande att en så stor och viktig intresseorganisation som PRO beslutat att stödja oss, säger Hans Filipsson, koordinator för och initativtagare till Marschen för tillgänglighet. Ett begrepp som används för att benämna personer utan funktionshinder i den engelskspråkiga världen är TABs, Temporarily Able Bodied. Fritt översatt skulle det bli TUF:are, Temporärt Utan Funktionshinder. Alla får förr eller senare funktionshinder på grund av sjukdomar, skador eller ålderdom. Att PRO nu ställt sig bakom oss visar tydligt att man inte accepterar den utestängning ett otillgängligt samhälle innebär för Sveriges pensionärer med funktionshinder, avslutar Hans.

Läs mer om PRO på www.pro.se


Tidigare under året har även Örebro Rättighetscenter mot diskriminering, Sveriges Ledarhundsförare och funktionshinder.se beslutat ställa sig bakom marschen.

- Örebro Rättighetscenter mot diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering kopplat till kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Detta gör vi genom att erbjuda stöd och rådgivning till personer som känner sig utsatta för diskriminering. Vi arbetar även med att synliggöra, påverka och förändra diskriminerande strukturer i samhället genom opinionsbildning och utbildningar.

Läs mer på www.rattighetscenter.se

- SLHF är Sveriges förening för ledarhundsförare. Organisationen bevakar ledarhundsförarnas intressen och sprider information om ledarhundens betydelse till allmänheten. Föreningen är öppen för alla ledarhundsförare i Sverige.

Läs mer på www.slhf.net

- funktionshinder.se är tänkt som en mötesplats, diskussionsforum och kunskapsbank för alla som är intresserade av funktionshinder. Under våren har sajtens forum bland annat använts för att knyta kontakter mellan människor med intresse för att anordna Marschen för tillgänglighet på andra orter än i Stockholm.

Läs mer på www.funktionshinder.se

För förteckningen över samtliga organisationer och företag som ställt sig bakom Marschen för tillgänglighet, gå till: http://www.marschen.se/viewpage.php?page=130
Publicerad: 2007-05-23 kl 22:26
Uppdaterad: 2008-04-16 kl 01:27
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741