Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Marschen växer - nu i fyra städer samtidigt!

Marschen växer - nu i fyra städer samtidigt!

Pressmeddelande 2007-05-13

Marschen för tillgänglighet som genomförs för femte året i rad i Stockholm den 2 juni 2007 har i år spridits till tre andra orter: Göteborg, Helsingborg och Askersund.

I Göteborg startar Marschen för tillgänglighet kl 14.00 från Götaplatsen med slutmål Gustav Adolfs torg. Initiativtagare till marschen i Göteborg är GIL (Göteborgskooperativet för Independent Living) och SRF (Synskadades Riksförbund i Göteborg).

I Helsingborg startar marschen kl. 13.00 från
initiativtagarna HIL:s kansli (Helsingborgs Independent Living) på
Södergatan 41 och går mot Stortorget. Kl 14.00 genomförs sedan ett möte på Stortorget.

I Askersund genomför DHR (De Handikappades Riksförbund) en marsch som startar kl 14.00 från Busstorget och går till Stora torget.

Gemensamt för alla marscherna, inklusive den som startar kl 14.00 i Stockholm, är kravet på att det införs en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning på samma sätt som t ex den lagstiftning som funnits i 17 år i USA. Den har effektivt gjort USA till det mest tillgängliga landet i världen för personer med funktionsnedsättning.

För mer information se:
www.marschen.se

Kontakt:
Hans Filipsson, koordinator och initiativtagare, 0708-77 27 67, hans@marschen.se
Emma Johansson, koordinator, 0707-87 03 95, emma@marschen.se
Lasse Andersson, pressansvarig, 0703-84 80 31, lasse@marschen.se

Marschen för tillgänglighet är en helt fristående organisation. Fler än 120 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF) etc.; organisationer som traditionellt inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter. (En fullständig förteckning finns på http://www.marschen.se/viewpage.php?page=130 )
Publicerad: 2007-05-13 kl 23:37
Uppdaterad: 2007-05-15 kl 20:04
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741