Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Pressmeddelande 2007-03-25

Pressmeddelande 2007-03-25

Otillgänglighet är diskriminering!
Nu marscherar vi för femte året i rad


Lördagen den 2 juni genomför vi i Stockholm demonstrationen Marschen för tillgänglighet för femte året i rad.

Marschen som stöds av över 120 organisationer och företag går under en enda paroll: Otillgänglighet måste klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning!

Att inte kunna välja vilken restaurang, biograf, teater eller skola vi vill gå på, utan hänvisas till det näst eller tredje bästa alternativet är kränkande och diskriminering av samma art som när dörrvakten nekar en gäst tillträde på grund av personens hudfärg eller sexuella läggning.

Marschdeltagarna samlas kl. 13.15 i Observatorielunden (Sveavägen 67).

Marschen avgår kl. 14.00 från Observatorielunden och beräknas, efter att ha passerat Sergels torg, Hamngatan, Kungsträdgårdsgatan och Strömbron, nå Mynttorget i Gamla Stan efter cirka en timme.

I det slutbetänkande gällande en samlad diskrimineringslagstiftning som lämnades till den förra regeringen föreslås att bristande tillgänglighet skall utgöra en grund för diskriminering. Det förslaget måste den nya riksdagen nu förverkliga.

För mer information se:
www.marschen.se

Kontakt:
Lasse Andersson, pressansvarig 08-685 80 31, 0703-84 80 31, lasse@marschen.se
Emma Johansson, koordinator 0707870395, emma@marschen.se

Fler än 120 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF) etc.; organisationer som traditionellt inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter. (En fullständig förteckning finns på http://www.marschen.se/viewpage.php?page=130.)
Publicerad: 2007-03-25 kl 22:33
Uppdaterad: 2007-03-25 kl 22:34
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741