Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > STIL-priset 2006 till marschens koordinator

STIL-priset 2006 till marschens koordinator

Vid slutmålet för årets upplaga av Marschen för tillgänglighet lördagen 20 maj fick Hans Filipsson, marschens koordinator, motta STIL-priset Hjärter Ess.

STIL-priset, som instiftades 2004, har som syfte att uppmuntra enskilda eller kollektiv till initiativ som förtjänstfullt synliggör STIL:s frågor såsom väl fungerande personlig assistans, antidiskriminering, tillgänglighet, allas lika värde med mera.

2005 gick priset till Erik Ljungberg med hemsidan Västtragik för hans mångåriga kamp mot Västtrafiks diskriminerande reseregler och 2004 fick Jonas Franksson det i egenskap av programledare för CP-magasinet.

Juryns motivering lyder:
"Under senare år har intresset för tillgänglighetsfrågor ökat. Trots detta har arbetet med att förbättra samhället och minska diskrimineringen gått mycket trögt. Ett av skälen till är att vi som diskrimineras länge saknat ett forum. Idag finns ”Marschen för tillgäng-lighet” i kraft av Hans Filipsson. Under de år som marschen funnits har Hans starkt bidragit till samhällets och enskildas engagemang i frågan om tillgänglighet. För sin outtröttliga kamp tilldelas därför Hans Filipsson årets Stilpris."

I juryn för STILpriset ingår Wenche Willumsen DHR, Hans von Axelsson Handisam, dr Claes Hultling och journalisten Täppas Fogelberg.

För mer information:
www.stil.se
Publicerad: 2006-05-23 kl 21:40
Uppdaterad: 2006-05-23 kl 23:53
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741