Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Pressmeddelande 2006-04-26

Pressmeddelande 2006-04-26

Marschen för tillgänglighet 20 maj
- Otillgänglighet är diskriminering!


Lördagen den 20 maj går för fjärde året i rad demonstrationen Marschen för tillgänglighet genom Stockholm.

Marschen som stöds av över hundra organisationer och företag går under en enda paroll: Otillgänglighet måste klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning!

Att inte kunna välja vilken restaurang, biograf, teater eller skola vi vill gå på, utan vara hänvisade till det näst eller tredje bästa alternativet är kränkande och diskriminering av samma dignitet som den dörrvakt som förvägrar en gäst tillträde på grund av personens hudfärg eller sexuella läggning.

Marschen startar med samling vid Observatorielunden kl 13.15 och avgår kl 14.00. Via Sveavägen, Sergels torg, Hamngatan, Kungsträdgårdsgatan och Strömbron når täten Mynttorget i Gamla Stan efter uppskattningsvis en timme

Vår ambition är att där överlämna en appell alternativt "tidigt remissvar" till demokratiminister Jens Orback vilken i slutet av februari tog emot Diskrimineringskommitténs slutbetänkande.

I slutbetänkandet föreslås att bristande tillgänglighet skall utgöra en grund för diskriminering, d v s det krav som Marschen för tillgänglighet har demonstrerat för tre år i rad.

I samband med marschen planeras också en syntolkad filmfestival av Riksorganisationen Unga Synskadade. Syntolkning innebär att någon berättar vad som syns på en film. Vid slutmålet Mynttorget kommer också det s k STIL-priset Hjärter Ess att utdelas. Det är instiftat för att uppmuntra enskilda eller kollektiv till initiativ som förtjänstfullt synliggör STILs hjärtefrågor såsom antidiskriminering, tillgänglighet, medborgerligt likavärde etc.

För mer information se:
www.marschen.se – Marschen för tillgänglighet
www.stil.se - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Kontakt:
Lasse Andersson, pressansvarig 08-685 80 31, 0703-84 80 31, lasse@marschen.se

Hans Filipsson, koordinator 018-510 999, 0708-77 27 67, hans@marschen.se

Bland de stödjande märks bl a: Antidiskrimineringsbyrån i Karlskrona - Astma och Allergiförbundet - Defekta Journalister - DHR (De Handikappades Riksförbund) - DUNS (De Unga med Neurologiska funktionsnedsättning i Sverige) - FfdN (Föreningen för de Neurosedynskadade) - FQ (Forum - Kvinnor och Handikapp) - FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter) - FSDB (Föreningen Sveriges Dövblinda) - FöR (Förbundet Rörelsehindrade) - Förbundet Unga Rörelsehindrade - Föreningen JAG - Gävle Handikappteater - HRF (Hörselskadades Riksförbund) - HSO (Handikappförbundens Samarbetsorgan) - Independent Living Institute - KFA (Koalition För Amputerade) - LSR (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund) - NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) - RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) – Reumatikerförbundet - Riksorganisationen Unga Reumatiker - Riksorganisationen Unga Synskadade - RTP (Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade) - SDR (Sveriges Dövas Riksförbund) - SHIA (Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening) - SHIF (Svenska Handikappidrottsförbundet) - STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) - Svenska Diabetesförbundet - SRF (Synskadades Riksförbund) - ÖR (Överviktigas Riksförbund) - Anpassarna Gunnérius AB - Funka Nu AB – Humlegården - Turism för alla.
Publicerad: 2006-04-26 kl 18:53
Uppdaterad: 2006-04-27 kl 14:36
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741