Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Pressmeddelande 2006-02-01

Pressmeddelande 2006-02-01

Gemensamt pressmeddelande av STIL, Independent Living Institute och Marschen för tillgänglighet

Designtävlingen för tillgängliga bussar är en fars.
Framtidens bussar finns redan - dock inte i Sverige!


Det säger Adolf Ratzka, grundaren av personlig assistans i Sverige, med anledning av att Bussbranschens Riksförbund, BR och Svenska Lokltrafikföreningen, SLTF bjudit in studenter från landets industridesignskolor till en tävling om tillgängliga bussar för människor med funktionsnedsättning.

Branschens utspel ska ge intryck av att det är p g a bristen på tekniska lösningar som människor med funktionsnedsättning inte kan åka med de s k allmänna färdmedlen. Det är strunt. Tillgängliga bussar har funnits utomlands i 33 år. I USA är numera enbart rullstolstillgängliga stadsbussar i trafik. Många europeiska städer är snart också där. Enligt ett EU-direktiv måste numera alla nyinköpta bussar i hela EU vara rullstolstillgängliga.

Utspelet är ett försök att dra uppmärksamheten bort från det pinsamma faktum att branschen har gjort sitt yttersta för att förhala en rullstolstillgänglig fordonspark. Det är betecknande att det inte ens finns statistik över antalet rullstolstillgängliga fordon på de två organisationernas webbplatser. Detta trots att lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik stiftades redan för 27 år sedan!

Det är bussbranschens och framförallt trafikhuvudmännens fel att Sverige ligger efter med förmodligen 20 år eller mer. Medan de har det roligt i sin roll som uppfinnare av hjulet, är färdtjänst med ett dygns förbeställning vårt enda sätt att förflytta oss. Farsen vore omöjlig om vi hade lagstiftning i Sverige som klassar otillgänglighet i näringsutbudet som diskriminering.

Marschen för tillgänglighet www.marschen.se och anmälningstjänsten av diskriminerande verksamheter www.independentliving.org/ho/ uppmärksammar de kränkningar av mänskliga och medborgerliga rättigheter som personer med funktionsnedsättning i Sverige är utsatta för.

Kontakt:
fil dr Adolf Ratzka
Independent Living Institute
08-740 42 00
adolf.ratzka@independentliving.org

Webbsidor:
www.stil.se
www.independentliving.org/ho/
www.marschen.se

Logotyper för STIL, ILI och Marschen för tillgänglighet

Publicerad: 2006-02-01 kl 19:39
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741