Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Tack för stödet 2005!

Tack för stödet 2005!

Så här några veckor in på det nya året vill vi passa på att tacka alla organisationer, företag och enskilda som stödde och hjälpte oss i vårt arbete under 2005: Tack! Utan er hade vi inte kunnat bedriva vårt arbete.

Vi vill också tacka alla enskilda som skrivit under vår namninsamling och de närmare 110 organisationer och företag som ställt sig bakom oss i vårt krav på att otillgänglighet måste klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Speciella tack vill vi rikta till följande som bidrog ekonomiskt:

- STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige


- NHR - Neurologiskt Handikappades Riksförbund


- Outokumpu Stainless AB

- DUNS - De Unga med Neurologiska funktionsnedsättning i Sverige

- Riksorganisationen Unga Synskadade

- Selek Telecom AB

- Peter Cederholm - kommunpolitiker (m), Södermalm, Stockholm


- Vänsterpartiet Kronobergs län

- Riksorganisationen Unga Reumatiker

- IRIS-koncernen

- OmsorgsCompagniet i Norden AB

- Dons lackering

- Miljöpartiet de Gröna Stockholms stad

- Grön Ungdom

- Assida Assistans AB

- A-assistans

- Per Kvadrat AB

- Sune och Barbro Filipsson

- Håkan Albertsson

- Mia Vetterskog Ekström


Vi vill också tacka följande som på annat sätt stött oss:

- Improve Your Life

- DHR - De Handikappades Riksförbund

- Svensk Tillgänglighetsteknik

Vi återkommer inom kort med information inför Marschen för tillgänglighet 2006. Håll ögonen öppna!

Marschen för tillgänglighet
Publicerad: 2006-01-31 kl 23:41
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741