Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Socialministern öppnar för att göra otillgänglighet olagligt

Socialministern öppnar för att göra otillgänglighet olagligt

Socialminister Berit Andnor öppnar möjligheten för att otillgänglighet ska göras olagligt och att skadestånd ska kunna utgå till den som drabbas. Det säger hon till Svenska Dagbladet idag

Bland annat skriver SvD:
"För fem år sedan antog riksdagen en handlingsplan som innebär att Sverige ska vara tillgängligt för funktionshindrade 2010. Nu är det halvtid och inför rapporteringen till riksdagen utvärderar Socialdepartementet hur långt arbetet har hunnit.
– Ibland så tycker man ju att det går ganska långsamt, säger Berit Andnor."

Andnor kommenterar de delar av PBL-kommitténs och Diskrimineringskommitténs utredningar som rör tillgänglighet med att de bägge utredningarnas slutsatser ska ligga till grund för framtida åtgärder som ska främja tillgängligheten.
"- Men jag är inte alls främmande för att skärpa lagstiftningen, både när det gäller tillsyns- och sanktionsfrågorna."

- Det är glädjande att se att Regeringen nu äntligen tycks ha vaknat och erkänt Marschen för tillgänglighets, och därmed hela den samlade svenska handikapprörelsens, syfte som den rätta vägen att gå. Det känns också som något av en kovändning efter den socialdemokratiska partisekreteraren Marita Ulvskogs negativa uttalande i somras. I uttalandet sa hon att hon inte tyckte att "brist på tillgänglighet för fysiskt handikappade bör klassas som diskriminering i lagens mening", kommenterar Hans Filipsson, marschens koordinator.

- Med tanke på att Andnor själv vid vår demonstration 2003 sa till marschdeltagarna att hon förstod att vi var otåliga är det kanske lite malplacerat av henne att prata om att det går långsamt. Hon och och den socialdemokratiska regeringen bär ju själv en stor del av ansvaret för att det går så långsamt, fortsätter Hans.

- Om den socialdemokratiska regeringen satt igång att förstärka diskrimineringsskyddet för svenskar med funktionsnedsättning, istället för att skapa det skådebröd utan verktyg som den nationella handlingsplanen Från Patient till medborgare tyvärr är hade vi varit en bra bit på väg nu. Det ska dock bli intressant att se vad detta utspel leder till. Det visar om inte annat att man förstått problemets dignitet, avslutar Hans.

Läs Svenska Dagbladets artikel i sin helhet på:
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10631386.asp

Läs om uttalandet av Marita Ulvskog från i somras:
http://www.marschen.se/viewpage.php?page=268
Publicerad: 2005-09-27 kl 15:20
Uppdaterad: 2005-09-27 kl 16:55
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741