Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Marschen anordnar massanmälningar av otillgänglighet

Marschen anordnar massanmälningar av otillgänglighet

Arbetsgruppen bakom Marschen för tillgänglighet har beslutat anordna massanmälningar av otillgänglighet till Handikappombudsmannen och kommunala byggnadsnämnder.

Tanken är att man i grupp eller enskilt på sin ort under en dag ska gå runt och anteckna alla otillgängliga objekt man kan hitta. Därefter anmäls varje objekt till Handikappombudsmannen via Independent Living:s elektroniska anmälningstjänst. Handikappombudsmannen vidarebefordrar de anmälningar som faller under Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder till de aktuella kommunernas byggnadsnämnder.

Fördelarna med att genomföra massanmälningar är många:
- HO:s anmälningsstatistik ökar
- den anmälda parten uppmärksammas på problemet
- det anmälda hindret kan komma att åtgärdas
- det bidrar till ett tillgängligare Sverige
- möjlig medial uppmärksamhet

Massanmälningarna kommer att ske omkring en vecka innan årets marsch den 20 augusti. För att kunna genomföra detta behöver vi Din hjälp! I dagsläget har vi människor som vill delta i Avesta, Eskilstuna, Gävle, Knivsta, Kramfors, Stockholm (Jakobsberg, Kungsholmen, Söder och Östermalm), Uppsala och Ängelholm. Vi behöver fler deltagare på de orterna och på så många andra orter som möjligt. Vill du också vara med eller har du frågor? Maila Hans Filipsson eller ring 018-510 999.
Publicerad: 2005-07-24 kl 18:44
Uppdaterad: 2005-08-08 kl 02:24
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741