Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Socialministern och regeringen ställs till svars efter Ulvskogs uttalande

Socialministern och regeringen ställs till svars efter Ulvskogs uttalande

Med anledning av Marita Ulvskog uttalande i DN har en moderat riksdagsledamot skrivit till socialminister Berit Andnor. Bland annat vill riksdagsledamoten veta om Ulvskogs uttalande också är regeringens åsikt.

Det är den moderata riksdagsledamoten Anne Marie Brodén som reagerat på den socialdemokratiska partisekreteraren Marita Ulvskogs uttalande i DN förra veckan, då hon bland annat sa att tillgänglighet är mycket viktigt men att hon "inte tycker att brist på tillgänglighet för fysiskt handikappade bör klassas som diskriminering i lagens mening" (se tidigare nyhet: http://www.marschen.se/viewpage.php?page=268 ).

- Sedan länge finns ett mål att personer med funktionsnedsättning skall kunna leva integrerat i samhället, med samma levnadsvillkor som andra medborgare. Så är dock inte fallet i dag - affärer, företag, skolor, lekplatser, myndigheter, biografer, restauranger och webbsidor förblir alltjämt otillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Nu säger Marita Ulvskog i Dagens Nyheter att hon inte anser att bristen på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bör klassas som diskriminering i lagens mening. Jag skulle vilja veta om detta även är regeringens åsikt i frågan, säger Anne Marie Brodén.

- Det är bra att fler än vi reagerar på Ulvskogs motsägelsefulla och insiktslösa uttalande. Vi hoppas att riksdagspartierna äntligen ska förstå att detta är en större fråga än den lilla uppmärksamhet den hittills fått. Av Sveriges 9 miljoner invånare har omkring 1,3 miljoner en funktionsnedsättning. Det parti eller block som ger löfte om en antidiskrimineringslag som gör otillgänglighet till diskrimineringsgrund har utan tvekan röster att hämta inför nästa års val, kommenterar Hans Filipsson, koordinator för Marschen för tillgänglighet.

Läs riksdagsledamot Anne Marie Brodéns fråga till socialminister Berit Andnor i sin helhet på Riksdagens webbplats:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=0405&nr=2029
Publicerad: 2005-07-12 kl 18:06
Uppdaterad: 2005-07-18 kl 23:06
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741