Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Socialdemokraterna vill inte göra otillgänglighet till diskriminering

Socialdemokraterna vill inte göra otillgänglighet till diskriminering

Socialdemokraterna vill inte göra otillgänglighet till diskriminering. Den slutsatsen kan dras utifrån ett uttalande av Marita Ulvskog, Socialdemokraternas partisekreterare, under Almedalsveckan.

På en direkt fråga om Marita Ulvskog och Socialdemokraterna anser att otillgänglighet bör klassas som diskriminering från Hans Filipsson, koordinator för Marschen för tillgänglighet, svarade Ulvskog i Dagens Nyheter:

- Tillgänglighet är mycket viktigt men jag tycker inte att brist på tillgänglighet för fysiskt handikappade bör klassas som diskriminering i lagens mening. Vi arbetar i stället aktivt för att hela Sverige ska bli tillgängligt. Ett mål vi vill uppnå är att alla offentliga byggnader och platser i Sverige ska vara tillgängliga till 2010.

- Ulvskogs uttalande är ett hån mot Sveriges personer med funktionsnedsättning! Man har uppenbarligen inte förstått att föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder inte räcker. Socialdemokraterna har suttit i regeringsställning under merparten av det senaste seklet. Det kan inte ha undgått dem att deras politik inte fungerat. Dessutom känner de mycket väl till att länder som exempelvis USA och Storbritannien på grund av dylik lagstiftning kört om Sverige när det gäller tillgänglighet, kommenterar Hans Filipsson.

Folkpartiet tycker tvärtom
Av de partiföreträdare som svarade på frågor i Dagens Nyheter var ett svar från Lars Leijonborg, partiledare för Folkpartiet, betydligt mer klarsynt:

- Bland mycket annat vill vi skärpa lagstiftningen så att bristande tillgänglighet för funktionshindrade ska kunna ses som diskriminering, och värna om och utveckla handikappreformen så att staten tar över det ekonomiska ansvaret för personliga assistenter. Dessutom är det viktigt att kollektivtrafiken blir mer tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättning.

- Det är glädandje att se att Folkpartiet håller fast vid sin linje från riksdagsmotionen hösten 2004. Marschen för tillgänglighet vill informera om partiernas ställningstaganden för eller emot otillgänglighet som diskrimineringsgrund. Vi är inte partipolitiska, men det är uppenbart för oss vilket parti man inte bör rösta på ifall man vill att otillgänglighet ska klassas som diskriminering, avslutar Hans Filipsson.

Läs frågorna och svaren i sin helhet på DN:s webbsida
Marita Ulvskog:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=433808&previousRenderType=6
Lars Leijonborg:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=433810&previousRenderType=2
Publicerad: 2005-07-10 kl 17:49
Uppdaterad: 2006-04-28 kl 01:00
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741