Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Marschen för tillgänglighet deltar i Tillgänglighetsveckan i Stockholm

Marschen för tillgänglighet deltar i Tillgänglighetsveckan i Stockholm

Tillgänglighetsveckan arrangeras av HSO med anledning av att det är 5 år kvar till dess att den nationella handlingsplanen för handikappolitiken , vilket innefattar föreskrifterna om "enkelt avhjälpta hinder", ska vara genomförd.

Marschens inställning till handlingsplanens föresatser om tillgänglighet är självklart att de inte är tillräckliga. Sverige kommer inte att vara tillgängligt för alla 2010, även om föreskrifterna om "enkelt avhjälpta hinder" följs till punkt och pricka! Läs mer om varför här:
http://www.marschen.se/viewpage.php?page=180#faq1-5

Hans Filipsson, marschens koordinator, deltar imorgon, måndag i en debatt med representanter för samtliga riksdagspartier. Debatten sker i Kulturhuset, Studio 3 med start kl 10.

Marschen för tillgänglighet kommer from tisdag kl 12 att vara representerade med ett bord på Sergels Torg. Kom dit och ta ett snack med oss och spana in våra nytryckta t-shirts!

Vid bordet kommer även Independent Living Institutes elektroniska diskrimineringsanmälningstjänst att presenteras. Alla som tar chansen att anmäla får en tröja! Se:
http://www.independentliving.org/ho/
Publicerad: 2005-05-29 kl 21:57
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741