Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Pressmeddelande 2005-01-30

Pressmeddelande 2005-01-30

NY MARSCH FÖR TILLGÄNGLIGHET 2005!
- Hundar prioriterades högre än mänskliga rättigheter.


Marschen för tillgänglighet - kampen för en antidiskrimineringslag som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning – fortsätter! Den 20 augusti 2005 marscherar vi för tredje året i rad. Men under tiden fortsätter arbetet mot iskrimineringen av personer med funktionsnedsättning i Sverige.

- Cirka 450 personer gick marschen 2004. Fortlöpande arbetar vi för fler påskrifter på vår namninsamling. Ett 90-tal företag och organisationer som tillsammans representerar 600 000 människor stödjer marschen. Men det räcker inte, säger Hans Filipsson, koordinator för marschen.

Dagligen diskrimineras personer med funktionsnedsättning genom att utestängas från samhället. Det är ingen nyhet, vilket gör det än mer oacceptabelt. Den otillgänglighet som råder gör åtskillnad på medborgare. Exempelvis har endast 12 % av alla bussar i Stockholm låggolv, så att personer i manuell rullstol utan funktionsnedsättning i överkroppen kan åka med själva, medan 100 % av bussarna i Washington, D.C. har lyftplatta så att alla personer i rullstol, oavsett typ eller funktionsnedsättning, kan åka med själva.

- Jag blev blind för två år sedan. Det är skrämmande att uppleva den åtskillnad som råder. Jag har blivit nekad att få böcker inlästa i mina studier. Går jag på restaurang kan jag aldrig läsa menyn själv, då den aldrig finns i punktskrift, säger Anna Bergholtz, pressansvarig för marschen.

Frågor som rör funktionsnedsättning får sällan ta den plats de borde. I tio år har det diskuterats om en ny lag som gör otillgänglighet till grund för diskriminering. Åren går och inget händer. Inte heller i media ges frågan något utrymme.

- Endast två riksstidningar uppmärksammade marschen i år. TV var inte där. Någon tidning hade hellre valt att skriva om en hunddag än om oss svenska medborgare som kämpar för rätten att leva på samma villkor som andra som inte har något funktionsnedsättning. I medias ögon är hundar mer värda. Det är skamligt, säger Anna Bergholtz som själv är journalist.

Skulle funktionsnedsättning få en annan prioritet och status inom både media och politik skulle detta också ändra bemötandet från allmänheten. I dag förekommer ett systematiskt förtryck av personer med funktionsnedsättning som kan liknas vid den diskriminering som fanns mot svarta i Sydafrika.

- Det kan låta hårt, men det handlar om mänskliga rättigheter. Så länge det inte lagstiftas om tillgängligheten får man heller inte samma värde som andra medborgare. Länder som Sydafrika, Australien, Storbritannien och USA har redan den lagstiftning vi kräver i Sverige, de ligger långt före oss när det gäller att tillgängliggöra samhället för personer med funktionsnedsättning, säger Hans Filipsson.

För mer information:
Anna Bergholtz, pressansvarig
anna@marschen.se
08 - 605 28 72
070 - 45 67 811

Hans Filipsson, koordinator
hans@marschen.se
018 - 510 999
0708 - 77 27 67

Ladda ned pressmeddelandet här:
http://www.marschen.se/viewpage.php?page=129
Publicerad: 2005-01-30 kl 19:35
Uppdaterad: 2005-01-30 kl 19:39
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741