Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > FöR inbjuder till temadebatten Vart går Marschen för tillgänglihet?

FöR inbjuder till temadebatten Vart går Marschen för tillgänglihet?

VART GÅR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET?

Arrangör: FöR - Förbundet Rörelsehindrade
Plats: STIL, Arenavägen 63, 7 trappor, Aftonbladets hus vid Globen, Stockholm
Tid: lördagen den 11 december 2004 klockan 12.30 – 16.00
Parkering: Garaget på Arenavägen 55

I en panel under debatten deltar:
Hans Filipsson och Anna Bergholtz, arbetsgruppen för Marschen
Jonas Franksson, debattör, programledare och f d ordförande för Unga Rörelsehindrade
Lars Lindberg, politiskt sakkunnig på socialdepartementet
Lars Hagström, ordförande Förbundet Rörelsehindrade
Vilhelm Ekensteen, vice ordförande Förbundet Rörelsehindrade

Moderator: Birgitta Andersson, Förbundet Rörelsehindrade

Marschen för tillgänglighet är idag ett starkt uttryck för vår jämlikhetskamp. Därför är det ytterst angeläget att ta vara på Marschens genomslag och rikta in siktet på fortsättningen. Tiden är knapp om det skall bli ett verkningsfullt tryck på arbetet med den statliga utredningen om en antidiskrimineringslagstiftning och arbetet med den Nationella handlingsplanen.

FöR vill debattera med arbetsgruppen för Marschen om mål och syfte med Marschen och strategierna för att nå dit.

Marschen för tillgänglighet kan också vara ord som är symboler för hela vår jämlikhetssträvan inom handikapprörelsen. Därför är det självklart att ställa frågan om handikapprörelsen med bestämda steg är på marsch mot tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet? Marscherar rörelsen på enskild väg eller på små enskilda vägar? Eller marscherar rörelsen på allmän väg tillsammans med andra som också har krav på jämlikhet och delaktighet? Vad krävs för att marschen skall bli en slagkraftig, politisk rörelse?

Du, som vill ha politisk kraft bakom våra krav på ett tillgängligt samhälle, är välkommen till debatten!

Det är alltid bra att få en uppfattning om hur många som kommer, därför uppskattar FöR om du som har mail anmäler dig till Lars Hagström.

Ladda ned ibjudan här:
http://www.marschen.se/docs/Inbjudan%2011%20december.doc
http://www.marschen.se/docs/Inbjudan%2011%20december.pdf
Publicerad: 2004-10-11 kl 15:45
Uppdaterad: 2004-12-07 kl 16:28
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741