Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Tack till alla som bidrog till marschen 2004

Tack till alla som bidrog till marschen 2004

TACK!

Arbetsgruppen för Marschen för tillgänglighet vill härmed framföra vårt varma tack till alla organisationer, företag och enskilda som deltog i marschen 2004, stödjer oss och spridit information om oss.

Vi vill också passa på att tacka följande organisationer och företag som stött oss ekonomiskt eller på annat sätt med marschen 2004:

DUNS – De Unga med Neurologiska funktionsnedsättning i Sverige

SRF - Synskadades Riksförbund

VH assistans service

Improve Your Life

IRIS-koncernen

Riksorganisationen Unga Synskadade

STIL – Stockholmskooperativet för Independent Living

Digitex AB

Omsorgscompagniet

A-assistans

Rikssektionen Klippan (FUB)

FfdN – Föreningen för de Neurosedynskadade

Föreningen JAG – Jämlikhet Assistans Gemenskap

DHR – De Handikappades Riksförbund

Celiakiföreningen i Stockholms län
Publicerad: 2004-10-03 kl 14:51
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741