Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Folkpartiet lägger motion i marschens linje!

Folkpartiet lägger motion i marschens linje!

Sex av Folkpartiets riksdagsledamöter har lagt en motion kallad "Funktionshindrades rättigheter" daterad 2004-09-27. Motionen innehåller en rad förslag om hur situationen för personer med funktionsnedsättning kan stärkas.

Först av förslagen är att:
"1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att lagstiftningen ska skärpas så att bristande tillgänglighet för funktionshindrade ska kunna ses som diskriminering."

Förslaget motiveras bland annat med:
"Bristande tillgänglighet är diskriminering (rubrik)
Att ha tillgänglighet till offentliga platser såsom bankomater, vallokaler och kollektivtrafik får inte bara stå som rekommendationer i lagar och förordningar. Det måste bli ett krav att samhället förbjuder otillgänglighet. Diskrimineringskommittén har fått i tilläggsdirektiv att utreda huruvida otillgänglighet kan vara grund för diskriminering. Liknande lagstiftning finns redan i länder som Australien, England,
USA och Sydafrika."

Detta förslag är precis vad Marschen för tillgänglighet syftar till!

Arbetsgruppen kommer att ta kontakt med motionsförfattarna för att diskutera fortsättningen.

Läs motionen på Riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/debatt/motioner/motion.asp?dok_id=GS02So397

Ladda ned motionen här:
www.folkpartiet.se/upload/18160/fp128%20Funktionshindrades%20r%c3%a4ttigheter.pdf
Publicerad: 2004-10-01 kl 15:30
Uppdaterad: 2004-10-22 kl 14:03
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741