Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Inbjudan till utvärdering av marschen 2004

Inbjudan till utvärdering av marschen 2004

Härmed vill Arbetsgruppen inbjuda alla som är intresserade till en utvärdering av marschen 2004.

Datum & tid:
Lördag 2/10 2004 kl 14.00-16.00
Plats: NHR Stockholms läns kansli, Fatbursgatan 19, Södermalm, Stockholm (Använd kartfunktionen på www.gulasidorna.se för vägbeskrivning.)

Arbetsgruppen kommer att presentera sina tankar kring marschen 2004 och inför en eventuell ny marsch 2005.

Frågor som kommer behandlas är bland annat:
- Vad fungerade bra och dåligt vid marschen 2004?
- Vad fungerade bättre eller sämre än vid marschen 2003?
- Vad skulle kunna förbättras vid en eventuell marsch 2005?
- Hur kan Marschen för tillgänglighet i övrigt utvecklas?

Varmt välkomna!
Publicerad: 2004-09-22 kl 00:27
Uppdaterad: 2004-09-23 kl 17:10
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741