Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > ReadSpeaker på marschens hemsida

ReadSpeaker på marschens hemsida

Nu finns det möjlighet att få marschens sida uppläst utan något programtillägg eller ändring av inställningar! Allt du behöver är en dator med ljudkort. För att testa, gå in på www.marschen.se och klicka på högtalarikonen som du ser i mitten högst upp, till höger om skrivarikonen. En ny menyrad öppnas då. Klicka på hjälpikonen i den så får du enkla instruktioner om hur du gör.

Tjänsten för uppläsning av webbsidan heter ReadSpeaker och tillhandahålls av Svensk TillgänglighetsTeknik.

Lösningen vänder sig till personer som av olika anledningar hellre lyssnar än läser och saknar egna hjälpmedel för detta ändamål. Målgruppen för ReadSpeaker är ca 20 % av Sveriges befolkning. Några exempel på grupper som har nytta av ReadSpeaker är personer med läs- och skrivsvårigheter, personer med kognitiva eller motoriska funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska. Statistik från hjälpmedelsinstitutet visar att ca 8 procent av Sveriges befolkning är dyslektiker, och statistik från Migrationsverket visar att ca 1,5 miljoner som bor i Sverige är utländska medborgare eller födda utomlands.

För Marschen för tillgänglighet är en tjänst som denna naturligtvis en självklarhet.

Läs mer om ReadSpeaker på:
www.tillganglighetsteknik.se
Publicerad: 2004-08-26 kl 17:32
Uppdaterad: 2004-08-26 kl 17:38
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741