Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > BOSSE stödjer marschen

BOSSE stödjer marschen

BOSSE har beslutat ställa sig bakom marschen. BOSSE Råd, Stöd och Kunskapscenter är till för dig som har en funktionsnedsättning, framför allt rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, tex talsvårigheter och minnessvårigheter. BOSSE riktar sig till dig som bor i Stockholms län och är under 65 år. BOSSE arbetar med information, kurser, cirklar, utbildningar och ger personligt utformat stöd enskilt och i grupp. Du kommer med dina erfarenheter, och vi har våra kunskaper. Här arbetar även personer med egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättningar. Vi är din samtalspartner när du vill förändra något eller förverkliga en idé. Bosses verksamhet startade 1981 som ett projekt. Sedan 1994 drivs verksamheten som ett personalkooperativ och vi har avtal med länets alla kommuner och Stockholms läns landsting.

Läs mer om BOSSE på:
www.bosse-kunskapscenter.se
Publicerad: 2004-08-20 kl 00:58
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741