Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Forum - Kvinnor och Handikapp stödjer marschen

Forum - Kvinnor och Handikapp stödjer marschen

Föreningen Forum – Kvinnor och Handikapp (FQ) har beslutat ställa sig bakom marschen. Syftet med FQ är att:

 • aktivt stärka den inneboende kraften hos flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.
 • inom olika samhällsområden såsom arbetsliv, familjeliv, fritid, kultur, rehabilitering och utbildning förbättra situationen för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.
 • medverka till förbättrade möjligheter till inflytande och påverkan i samhällslivet för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.
 • arbeta för att motverka alla former av diskriminering och våld mot flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.
 • arbeta för ökat inflytande för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning inom sina egna organisationer.

  Forum - Kvinnor och handikapp bildades 1997 och har idag 23 medlemsorganisationer samt ett 80-tal enskilda medlemmar. FQ är en fortsättning och vidareutveckling av ett projekt med samma namn (1988-97), som bland annat publicerade boken Kvinnobilder 1991 och genomförde årliga seminarier. Föreningen FQ fungerar som ett komplement till funktionsnedsättning- och kvinnoorganisationer. FQ är bland annat medlem i Sveriges kvinnolobby, CEDAW-nätverket som har utbildningar om FN:s kvinnokonvention och Handikapphistoriska föreningen. FQ har en representant i regeringens jämställdhetsråd.

  Förutom lobby-, informations- och nätverksarbete i samverkan med medlemmarna och andra organisationer genomför FQ egna projekt. Bland annat har FQ åstadkommit: fotoutställningen En Garde (också fotobok och video); projekten Mustea och Kulturkällan för att främja växande för kvinnor med funktionsnedsättning genom skapande; boken Och sen ska man vara glad också… ; kartläggningen Våga Se om våld mot funktionshindrade kvinnor; sommarläger i samarbete med kvinnojourer, medverkan i flera EU-projekt (Daphne, Phare och Socrates-programmen). Ett regionalt projekt har påbörjats för att vidareutveckla samarbete och verksamhet i Stockholms län och Västerbottens län.

  En hemsida för FQ kommer att öppnas inom kort och då länkas till på sidan Vi stödjer marschen

  Kontaktinformation till FQ:
  Tel 08-673 15 31
  kvinnor.handikapp@swipnet.se
 • Publicerad: 2004-08-16 kl 19:39
  Marschen för tillgänglighet
  Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741