Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Norsk motsvarighet till marschen

Norsk motsvarighet till marschen

Arbetsgruppen har nyligen fått vetskap om och tagit kontakt med den norska organisationen Borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen (BSD) som i samband med det beslutat ställa sig bakom oss.

BSD jobbar för att införa en fullständig antidiskrimineringslag för personer med funktionsnedsättning i Norge, vilken ska innefatta otillgänglighet som diskrimineringsgrund. Till skillnad från Marschen för tillgänglighet jobbar de inte ideellt och kan därmed ta ett större grepp på diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning.

BSD söker inte stöd från organisationer och företag som Marschen för tillgänglighet gör. Däremot har man också en namninsamling. Denna är dock enbart till för norska medborgare eftersom Stortinget endast godtar underskrifter av personer som är det.

Så här beskriver de själva sin organisations verksamhet:

Formål:
- Bekjempe alle former for diskriminering av funksjonshemmede.
- Arbeide for innføringen av en lov mot diskriminering av funksjonshemmede med effektive sanksjonsmuligheter.

Strategi:
- Dokumentere og spre kunnskap om diskriminering av funksjonshemmede.
- Bevisstgjøre funksjonshemmede på at vi er diskriminert.
- Påvirke opinionen for å oppnå tverrpolitisk støtte for en antidiskrimineringslov.
- Vise at en antidiskrimineringslov er påkrevet for å sikre funksjonshemmede fundamentale menneskerettigheter.
- Støtte organisasjoner og enkeltpersoners arbeid for en antidiskrimineringslov med effektive sanksjonsmuligheter.
- Støtte rettssaker som prøver dagens lovverk opp mot prinsippene om like rettigheter og muligheter for funksjonshemmede.

Virkemidler:
- Drift av en nettside for informasjon, agitasjon og rekruttering til et nettverk.
- Kunnskapsbase (bibliotek) på nett om antidiskrimineringslovgivning internasjonalt.
- Aktiv bruk av media (leserbrev, kronikker, debattinnlegg etc).
- Etablere et nettverk av enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner som ønsker å arbeide for en antidiskrimineringslov med effektive sanksjonsmuligheter.
- Aksjoner i alle former som gir maksimal mediaoppmerksomhet.

Arbetsgruppen kommer att söka bibehålla kontakt med BSD för erfarenhetsutbyte.

Läs mer om BSD på:
www.stopdisk.no
Publicerad: 2004-08-11 kl 23:59
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741