Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > FMLS har ställt sig bakom marschen

FMLS har ställt sig bakom marschen

Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) har ställt sig bakom marschen. FMLS samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade.
FMLS är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har cirka 5.000 medlemmar organiserade i ett hundratal föreningar runt om i landet.
FMLS arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdomsverksamhet.

FMLS är en aktiv del av svensk handikapprörelse och har även ett gott samarbete med svenska dyslexiorganisationer.

Läs mer om FMLS på:
www.fmls.nu
Publicerad: 2004-07-01 kl 18:57
Uppdaterad: 2004-07-19 kl 17:19
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741