Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > SHIA stödjer marschen

SHIA stödjer marschen

Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) har ställt sig bakom oss. SHIA är en ideell förening med 26 medlemmar - svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete.

Den gemensamma målsättningen är att stärka det arbete för jämlikhet och delaktighet människor med funktionsnedsättning bedriver. Årsstämman, där varje medlemsförbund har en röst, är SHIA:s högsta beslutande organ. Verksamheten leds av en styrelse som väljs på årsstämman.

Organisationen bildades 1981 under FN:s internationella handikappår.

Verksamheten finansieras med medel från medlemsförbunden och från Sida.

Läs mer om SHIA på:
www.shia.se
Publicerad: 2004-06-30 kl 21:24
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741