Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2011 > Så ordnar man en marsch 2011

Så ordnar man en marsch 2011


Så ordnar man en marsch 2011

8 punkter att tänka på vid planeringen

Denna text finns även att ladda ner som ett .pdf-dokument: ordna_marsch_2011.pdf.

2011 kan bli sista året Marschen för tillgänglighet behövs! Låt oss göra en riktig insats och gå man ur huse för att


visa att otillgänglighet är diskriminering!

Här följer tips och idéer om hur en lokal marsch kan ordnas.

OBS! Det som är skrivet med fetstil och efterföljt av asterisk (*) är ett krav för att få demonstrera i Marschen för tillgänglighets namn.

1. Förutsättningar för att få använda Marschen för tillgänglighets namn
 • Att den lokala marschen anordnas samma dag: lördagen den 4 juni 2011.* • Avgång helst samma tid: kl 14.00.* • Det enda syftet med marschen är kravet på att Sverige ska införa en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättningar.

  Det är alltså inte ok att blanda in exempelvis den lokala färdtjänstfrågan.* • Ni är själva ansvariga för det lokala arrangemanget. Vi från Marschen för tillgänglighet nationellt kan komma med råd och tips. • Marschen för tillgänglighet står kostnadsfritt för en banderoll och lite övrigt material. I övrigt står varje lokal marsch för sina egna kostnader.


 • Om ni behöver kan Marschen betala polistillståndet (mot kvitto).


 • 2. Försök att få med andra lokala organisationer
 • Ofta är det flera organisationer på en ort som vill anordna en marsch, så innan ni börjar med den praktiska planeringen stäm av så att EN lokal marsch anordnas på orten och inte flera.* • Bilda en arbetsgrupp. • Det är lättare att anordna en marsch om ni är flera som arbetar tillsammans. Försök att anordna marschen över föreningsgränser och se det som ett tillfälle att på orten tillsammans arbeta med EN fråga. Det behöver inte nödvändigtvis vara funktionshinderorganisationer ni samarbetar med. • Utse någon som är kontaktperson för er lokala marsch och som är den som har kontakt med Marschen för tillgänglighets nationella koordinator för 2011 Mårten Gudmundhs (se sist i texten).* • Diskutera eventuell budget.


 • 3. Meddela Marschen för tillgänglighets nationella samordning följande:
 • Att ni bestämt er för att anordna en marsch (bör ske direkt när ni bestämt er).* • Namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktpersonen för er marsch. E-posten måste kontrolleras minst en gång/dag närmare marschdatum.* • Tid och plats för samling och tid för avmarsch.* • Beskrivning av marschväg.* • Eventuell övrig, mycket kortfattad information, exempelvis hemsideadress.* • Uppgifterna kommer att läggas upp på vår hemsida: www.marschen.se. • Ni meddelar uppgifterna till Mårten Gudmundhs, koordinator för Marschen för tillgänglighet 2011, på marten@marschen.se eller 0739-989490.


 • 4. Storleken har ingen betydelse
 • Tänk på att det inte spelar roll hur många ni är som marscherar eller agerar på er lokala ort. Om ni känner att det inte kan bli ett demonstrationståg så är en idé att anordna ett torgmöte. Tillsammans är alla marscherande orter en stark kraft!


 • 5. Sök polistillstånd
 • Tänk på att söka polistillstånd i god tid innan. Senaste dag för ansökan är 29 april 2011. Viktigt att uppge i polistillståndet är: • - Sträcka


  - Tid


  - Ev. underhållning


  - Kontaktperson


 • Mall för polistillstånd finns att ladda ner på följande adress: http://www.marschen.se/docs/polistillstand.pdf


 • 6. Sprid information om marschen
 • I år är förberedelserna för marschen lika viktiga massmedialt som själva marschen. Meddela därför så fort beslutet är fattat både tidningar, radio och tv att ni ska anordna en marsch. Då kan ni få återkomma flera gånger kring kraven fram till juni. • Tryck upp flygblad (vi bistår er med en affisch för er lokala marsch). • Annonsera i lokalpressen om det är möjligt (annons kan framställas åt er, kontakta Mårten Gudmundhs). • Informera i olika sammanhang; • - Vänner och familj.


  - Lokala funktionshinderorganisationer och andra organisationer som inte ingår i arbetsgruppen.


  - Kommunala handikapprådet.


  - Lokala politiker, kommunalråd.


  - Era riksdagspolitiker.


  - Allmänheten.

  7. Press
 • Pressmeddelanden skickas ut kontinuerligt från Marschen för tillgänglighet. • Till lokala medier skickar ni själva ut pressmeddelanden, helst så fort ni fattat beslut att arrangera och sedan vid varje nytt steg (fler arrangörer, polistillstånd klart, talare klara etc). • Utse en person i arbetsgruppen som kan svara på frågor från media och är tillgänglig några dagar innan marschen och under marschen för att svara på frågor från media. • Marschens arbetsgrupp kan bistå med tips på hur man agerar gentemot media. • I pressmeddelandet bör ni förutom kontaktuppgifter till den av er utsedda lokala talespersonen även ange kontaktuppgifter till Marschen för tillgänglighets nationella koordinator Mårten Gudmundhs. Detta är framförallt användbart om ni känner er osäkra på bakgrund, aktuell situation och den detaljerade argumentationen. Då är det bra att kunna hänvisa till marschen nationellt.


 • 8. Övrigt
 • Om ni anser att det behövs, engagera funktionärer som kan bistå med det praktiska under själva marschdagen. Polisen kan komma att kräva att ni har funktionärer. • Om ni blir ett större antal som marscherar, se till att det finns personer som kan första hjälpen på plats. Ett tips är att ta kontakt med Röda Korset. • Marschen för tillgänglighet handlar inte enbart om fysisk tillgänglighet, utan även om information och kommunikation. För att fler ska kunna ta del av marschen:


  - Erbjud teckentolkning.


  - Om tryckt material delas ut på plats, se till att den informationen även finns på punktskrift.


 • Lycka till!

  För ALLA andra frågor och funderingar, kontakta Mårten Gudmundhs, koordinator för Marschen för tillgänglighet 2011, på marten@marschen.se, 0739-989490.
  Marschen för tillgänglighet
  Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741