Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2009 > Stöduttalande till och från Stolthetsparaden

Stöduttalande till och från Stolthetsparaden

Samma dag som Marschen för tillgänglighet 2009, 13 juni, hölls i Norge Stolthetsparaden, anordnad av ULOBA.

Att Stolthetsparaden och Marschen för tillgänglighet arrangerades samma dag var en lycklig slump, men båda arrangemangen ville uppmärksamma varandras gemensamma kamp.
Stolthetsparadens motto är "stolt, stark, synlig".

ULOBA är Norges motsvarighet till Independent Living-kooperativen i Sverige. Här kan du ta del av ULOBA:s och marschens stöduttalanden för varandra.

Läs mer:
www.uloba.no
www.stolthetsparaden.no

ULOBA:s uttalande till stöd för marschen
ULOBA, kooperativ for medborgarstyrd personlig assistans i Norge, hälsar til "Marschen for tillgänglighet 2009" i Sverige.

ULOBA önskar er lykka till med marcshen og arbeidet med å synliggjøre behovet for tilgjengelighet og universal utforming på alle områder i samfunnet!

Vi skulle gjerne ha vært med på deres viktig marcsh, men i dag arrangerer vi vår egen Stolthetsparade 2009 i Oslos hovedgate. ULOBA blir gjerne med i marschen 2010! Det er viktig at de nordiske land samarbeider og støtter hverandre i kampen for reelle like rettigheter for alle borgere!

ULOBA gir sin sterkeste støtte til "Marschen for tilgjengelighet", og det menneskerettighetarbeidet dere representerer på vegne av folk med funksjonsnedsettesler. Gratulerer med arrangementet, og lykke til i det videre arbeidet!

Marschens uttalande till stöd för ULOBA och Stolthetsparaden
I sju års tid har demonstrationen Marschen för tillgänglighet årligen genomförts för att Sverige ska införa en lagstiftning som gör otillgänglighet till diskriminering av personer med funktionsnedsättning, samma lagstiftning som Norge fick vid årsskiftet. Marschen för tillgänglighet är ett nätverk av hängivna personer. Bakom oss står hela den samlade svenska handikapprörelsen och Independent Living-rörelsen, samt massor av företag och andra organisationer.

Marschen för tillgänglighet genomförs 2009 på 25 orter runt om i Sverige. Vi applåderar och lyckönskar Stolthetsparaden och Uloba för ert fantastiska arbete! Att vi idag på samma tid paraderat och marscherat i både Sverige och Norge är ett landmärke. Vi hoppas att vi med gemensamma krafter ska fortsätta arbeta för självständighet, egenmakt och rättigheter. Tillsammans är vi STOLTA, STARKA OCH SYNLIGA!
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741