Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2009Tal 2009 > Catarina Ahlquist, Unga Synskadade

Catarina Ahlquist, Unga Synskadade

Talet hölls under uppladdningen inför avmarschen i Humlegården.

Tal under marschen

Varför ska Sverige vara sämre än Norge? Den 1 januari 2009. antog Norge en anti diskrimineringslag, som numera skyddar alla med en funktionsnedsättning mot den diskriminering som otillgänglighet utgör. Det är tragiskt och djupt olyckligt att svenska politiker fortsätter att utreda frågan trots att det är en mänsklig rättighet att vara delaktig i samhället, vilket är omöjligt om samhället är otillgängligt. Det kan kännas som att ni politiker har fastat i en labyrint av utredningar och inte vet hur ni ska hitta ut.

2010 närmar sig med stormsteg, enligt handlingsplanen ”Från patient till medborgare” som antogs enhälligt av riksdagen 2000, ska hela Sverige vara fullt tillgängligt för alla medborgare, ändå vill man inte lagstifta om det. Är det för att man är rädd för att målet inte kommer att nås eller för att DO - anmälningarna kommer att öka lavinartat? Det är bara ett år kvar nu, trots det finns det massor kvar att göra. Är 2009, kan inte alla leva och verka i samhället på jämlika villkor. Konkreta exempel på otillgänglighet är att det inte finns garanterade hållplats- och linjeutrop i all kollektivtrafik, alla individer kan inte ens ta sig in i all kollektivtrafik.

Tillsammans är vi starka! Om vi vill och skriker riktigt högt så kan vi få som vi vill! Vi ska kämpa gemensamt idag, för våra mänskliga rättigheter. Enligt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna framgår det tydligt att alla människor oavsett funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället, vilket vi inte kan om vi inte kan tas oss fram överallt. Så låt oss nu kräva det vi har rätt till – ett tillgängligt samhälle, ja en lag som garanterar full tillgänglighet överallt, i så väl affärer, museum, arbetsplatser och inte minst kollektivtrafiken! Kom igen, vi fixar det här tillsammans, eller hur? Nu kör vi!
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741