Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2009Tal 2009 > Kenneth Johansson (C), riksdagsledamot och ordförande socialutskottet

Kenneth Johansson (C), riksdagsledamot och ordförande socialutskottet

Appell - Marschen för tillgänglighet - i Stockholm, 13 juni

Mötesdeltagare!

Alla människors lika värde. Fyra ord - så grundläggande, så självklart och bara ges innehåll och uppnås. Det är mitt och Centerpartiets besked!

Ett tillgängligt samhälle är grundläggande för att nå alla människors lika värde. Min och Centerpartiets klara uppfattning och krav är att tillgängligheten ska förbättras. Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla!

Centerpartiets stämma slog helt nyligen fast; att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska betraktas som en diskrimineringsgrund och omfattas av diskrimineringslagstiftningen - det är vårt besked!

Det är dags, mötesdeltagare, att trycka på speed-knappen i tillgänglighetsarbetet.

Vi och övriga allianspartier har ett stort ansvar för detta och vi gör också vårt yttersta.

Den nationella handlingsplanen " Från patient till medborgare" ska genomföras snarast möjligt - det är ytterligare ett besked!

En hel del har gjort och mycket återstår;

En strategi har tagits fram för hur de enkelt avhjälpta hindren ska undanröjas.
En statssekreterargrupp är tillsatt för att "elda på" arbetet.
Sveriges Kommuner och Landsting är nu ordentligt involverade i arbetet.
Medel har avsatts för att göra lokaler bättre tillgängliga.
Sverige har anslutit sig till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
I höst kommer utredningen som jag förutsätter ska ge underlag att fatta beslut att bristande tillgänglighet är en diskrimineringsgrund.
Som regeringens LSS-utredare - LSS har betytt och betyder mycket för många - LSS har kommit för att stanna som en rättighetslagstiftning - LSS ska värnas och utvecklas!

Listan kan göras lång över vad som gjorts i tillgänglighetsarbetet - men mycket återstår!

Mötesdeltagare!

Alla goda krafter behövs för att nå ett tillgängligt samhälle. Alla behöver vi hjälpas åt - och tillsammans ska vi klara det!
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741