Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2009 > Tack 2009

Tack 2009

Marschen för tillgänglighet vill framföra ett stort tack till alla som bidragit till demonstrationernas genomförande runt om i landet och till alla deltagare. Utan er hade det inte gått!

Vi vill tacka riksdagspartiernas officiella representanter vid Stockholmsmarschen för deras deltagande: Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet; Lars Ohly, partiledare för Vänsterpartiet; Mona Sahlin, partiledare för Socialdemokraterna; Mats Odell, kommun-, bostads- och finansmarknadsminister, tillika Kristdemokraternas andre vice partiordförande; Kenneth Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet, tillika ordförande för socialutskottet; Tobias Krantz, riksdagsledamot för Folkpartiet, tillika Folkpartiets gruppledare i socialutskottet och socialpolitiske talesperson; och Mats G Nilsson, riksdagsledamot för Moderaterna, ledamot i Socialförsäkringsutskottet och suppleant i socialutskottet.

Vi vill tacka alla kontaktpersoner/koordinatorer för de 25 marscherande orterna:
Borlänge: Viola Casselbrant och Peter Morelius
Esklistuna: Ingvar Edin
Göteborg: Pernilla Westman-Stefansson
Halmstad: Hans Persson
Helsingborg: Jocke Rosendahl
Jönköping: Leif Liljegren och Kenneth Liljengren
Karlskoga: Anette Fahlin
Karlstad: Ulrica Fransson
Kumla: Birgit Ewertsson
Ljusdal: Karl-Erik Wigholm
Luleå: Thomas Thilberg och Ulrika Åström
Malmö: Inger Hoff
Norrköping: Krister Billkvist
Sandviken: Inger Romdahl
Skövde: Bo Olsson
Stockholm: Mårten Gudmundhs
Strömsund: Jahn Strid
Sundsvall: Birger Drugge
Uddevalla: Gunhild Andersson
Umeå: Birgitta Eriksson
Vänersborg: Roland Stegeröd
Växjö: Eva Enkvist och Per Nilimaa
Örebro: Frank Lundin
Örkelljunga: Anita Jönson
Östersund: Margareta Wahlund

och
Logotyp: Bakgrunden är en bild i gråton från en gatumiljö. I mitten en vit cirkel med texten 'dhr' i och 'De Handikappades Riksförbund' under.
De Handikappades Riksförbund

Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till vår huvudsponsor
Logotyp: texten 'STIL' i rött
Stiftarna av Independent Living i Sverige
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741