Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2009 > Hur ordnar man en marsch på sin ort?

Hur ordnar man en marsch på sin ort?

Här följer tips och idéer om hur en lokal marsch kan ordnas. OBS! Det som är skrivet kursivt är för oss ett krav för att få demonstrera i Marchen för tillgänglighets namn.

Denna text finns även att ladda ner som ett .pdf-dokument: Så ordnar man en lokal marsch.pdf.

1. Förutsättningar för att få använda Marschen för tillgänglighets namn
 • Att den lokala marschen anordnas samma dag: lördagen den 13 juni 2009.

 • Avgång helst samma tid: 12.00.

 • Syftet med marschen är kravet på att Sverige ska införa en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättningar.

  Det är alltså inte ok att blanda in exempelvis den
  lokala färdtjänstfrågan.


 • Ni är själva ansvariga för det lokala arrangemanget, vi från Marschen för tillgänglighet kan komma med råd och tips.
 • Marschen för tillgänglighet står kostnadsfritt för en banderoll och lite övrigt material. I övrigt står varje lokal marsch för sina egna kostnader.

 • 2. Försök att få med andra lokala organisationer
 • Ofta är flera organisationer på en ort som vill anordna en marsch, så innan ni börjar med den praktiska planeringen stäm av så att EN lokal marsch anordnas på orten och inte flera.
 • Bilda en arbetsgrupp.
 • Det är lättare att anordna en marsch om ni är flera som arbetar tillsammans. Försök att anordna marschen över föreningsgränser och se det som ett tillfälle att på orten tillsammans arbeta med EN fråga. Det behöver inte nödvändigtvis vara handikapporganisationer ni samarbetar med.
 • Utse någon som är kontaktperson för er lokala marsch och som är den som har kontakt med Marschen för tillgänglighets koordinator för 2009 Mårten Gudmundhs (se sist i texten).
 • Diskutera eventuell budget.

 • 3. Meddela Marschen för tillgänglighet centralt följande:
 • att ni bestämt er för att anordna en marsch (bör ske direkt när ni bestämt er)
 • Namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktpersonen för er marsch. E-postadressen måste kontrolleras minst en gång/dag närmare marschdatum.
 • Tid och plats för samling och tid för avmarsch.
 • Beskrivning av marschväg.
 • Eventuell övrig, mycket kortfattad, information.

 • Uppgifterna kommer att läggas upp på vår hemsida: www.marschen.se.

  Ni meddelar uppgifterna till Mårten Gudmundhs, koordinator för Marschen för tillgänglighet 2009 på marten@marschen.se eller 0739-989490.

  4. Storleken har ingen betydelse
 • Tänk på att det inte spelar roll hur många ni är som marscherar eller agerar på er lokala ort. Om ni känner att det inte kan bli ett demonstrationståg så är en idé att istället anordna ett torgmöte.

 • 5. Sök polistillstånd
 • Tänk på att söka polistillstånd i god tid innan den 13 juni. Viktigt att uppge i polistillståndet är:
 • Sträcka
 • Tid
 • Eventuell underhållning
 • Kontaktperson

 • 6. Sprid information om marschen till alla ni kan
 • Tryck upp flygblad (vi bistår er med en affisch för er lokala marsch).
 • Annonsera i lokalpressen om det är möjligt (vi kan bistå med en pluggannons).
 • Informera i olika sammanhang;
 • Vänner och familj.
 • Lokala handikapporganisationer och andra organisationer som inte ingår i arbetsgruppen.
 • Kommunala handikapprådet .
 • Lokala politiker, kommunalråd.
 • Era riksdagspolitiker.
 • Allmänheten.

 • 7. Press
 • Pressmeddelanden skickas ut kontinuerligt från Marchen för tillgänglighet.
 • Skicka ut ett kortare pressmeddelande till lokala medier.
 • Utse en person i arbetsgruppen som kan svara på frågor från media och är tillgänglig några dagar innan marschen och under marschen för att svara på frågor från media.

 • Marschen central kan bistå med tips om hur man agerar gentemot media.
 • I pressmeddelandet bör ni förutom kontaktuppgifter till den av er utsedda lokala talespersonen även ange kontaktuppgifter till Marschen för tillgänglighets nationella koordinator Mårten Gudmundhs. Det är framförallt användbart om ni känner er osäkra på bakgrund, aktuell situation och den detaljerade argumentationen. Då är det bra att kunna hänvisa till marschen nationellt.

 • 8. Övrigt
 • Om ni anser att det behövs, engagera funktionärer som kan bistå med det praktiska under själva marschdagen.
 • Om ni blir ett större antal som marscherar, se till att det finns personer som kan första hjälpen på plats. Ett tips är att ta kontakt med Röda Korset.
 • Marschen för tillgänglighet handlar inte endast om fysisk tillgänglighet, utan även om information och kommunikation. För att fler ska kunna ta del av marschen:
 • Erbjud teckentolkning.
 • Om tryckt material delas ut på plats, se till att den informationen även finns på punktskrift.

 • För ALLA andra frågor och funderingar, kontakta Mårten Gudmundhs, koordinator för Marschen för tillgänglighet 2009 på marten@marschen.se eller 0739-989490.

  Lycka till!
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741