Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2007 > Marscher på andra orter

Marscher på andra orter

Marschen växer!

Marschen för tillgänglighet som genomförs för femte gången i Stockholm den 2 juni har i år spritts till tre andra orter i Sverige: Göteborg, Helsingborg och Askersund.


I Göteborg startar Marschen för tillgänglighet med samling kl 13.30 vid Götaplatsen. Avmarsch sker 14.00 med Gustav Adolfs torg som slutmål. Initiativtagare till marschen i Göteborg är GIL (Göteborgskooperativet för Independent Living) och SRF (Synskadades Riksförbund i Göteborg). Läs mer på: http://www.gil.se/start.asp?sida=9038

I Helsingborg startar marschen kl. 13.00 från HIL:s kansli (Helsingborgs Independent Living) på Södergatan 41 och går mot Stortorget. Kl. 14.00 genomförs sedan ett möte på Stortorget. Läs mer på: http://www.hil.se/news.asp

I Askersund genomför DHR (De Handikappades Riksförbund) en marsch som startar klockan 14.00 från Busstorget och går till Stora torget. Kontakt: Ingrid Edvall, ordförande DHR, 0583-104 92.
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741