Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2007 > Seminarium 1/6

Seminarium 1/6

Logotyper för STIL och Marschen för tillgänglighetI anslutning till att Marschen för tillgänglighet genomförs lördag 2 juni inbjuder vi till seminariet "Har Sverige något att lära av den anglosachsiska diskrimineringslagstiftningen?"

TID: Fredag den 1 juni, klockan 12.30 – 14.00
PLATS: ABF Huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm

I vår strävan att undanröja diskriminerande hinder söker seminariet klarlägga om erfarenheter nåtts i USA, Canada, Australien och Storbritannien som ger oss kunskaper för att driva på i en fråga som i grunden handlar om mänskliga rättigheter.

TALARE:
Steven E. Brown, Ph.D. Assistant Professor and Disabilities Scholar, at the Center on Disability Studies at the University of Hawai'i. There he teaches in the graduate Interdisciplinary Certificate Program in Disability and Diversity Studies and is co-editor of the Review of Disability Studies: An International Journal.

Paul Lappalainen, svensk och amerikansk jurist med inriktning mot diskrimineringsfrågor. Som den förra regeringens särskilda utredare ledde Lappalainen det arbete som resulterade i Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56).

Seminariet kommer att ha formen av föreläsningar av Steven E. Brown och Paul Lappalainen och därefter följer en paneldiskussion. Utrymme kommer att ges för inbjudna att ställa frågor och göra inlägg.

Inbjudna är representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund, samt representanter för handikapprörelsen och enskilda personer med intresse för handikappolitiska frågor.

Stil och Marschen för tillgänglighet representeras i panelen av Adolf Ratzka, STIL:s grundare och verksamhetsledare för Independent Living Institute, Emma Johansson och Hans Filipsson.

Vi är tacksamma om du sänder din anmälan senast den 28 maj 2007.

Helst via e-post: info@stil.se

Stockholm 2007-05-04

Med vänliga hälsningar
Stil - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Sture Jonasson, Ordförande

Adress: Arenavägen 63, 7 tr
121 77 Johanneshov
Tel 08- 506 221 50

Webbsidor:
www.stil.se
www.marschen.se
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741