Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2006 > Vi sponsrar marschen 2006!

Vi sponsrar marschen 2006!

Här listas de organisationer, företag och enskilda som bidragit ekonomiskt till Marschen för tillgänglighet 2006 efter bidragsstorlek..

- STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

- NHR - Neurologiskt Handikappades Riksförbund

- Progress text & konsult

- Barbro och Sune Filipsson

- DUNS - De unga med neurologiska funktionsnedsättning i Sverige

- A-assistans

- GalaXy - Piercings And Accessories

Vill du/ni också bidra? Alla bidrag - stora som små - mottas tacksamt! Kontakta info@marschen.se, 018-510 999.
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741