Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2006 > STIL-priset Hjärter Ess 2006

STIL-priset Hjärter Ess 2006

I år kommer STIL-priset Hjärter Ess att utdelas i samband med marschen.

STIL-priset, som instiftades 2004, har som syfte att uppmuntra enskilda eller kollektiv till initiativ som förtjänstfullt synliggör Stils frågor såsom väl fungerande personlig assistans, antidiskriminering, tillgänglighet, allas lika värde med mera.

2005 gick priset till Erik Ljungberg med hemsidan Västtragik för hans mångåriga kamp mot Västtrafiks diskriminerande reseregler och 2004 fick Jonas Franksson det i egenskap av programledare för CP-magazinet.

För mer information:
www.stil.se
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741