Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2005 > Massanmälningsaktionen

Massanmälningsaktionen

Lördagen den 13 augusti 2005 och tiden därikring genomförde Marschen för tillgänglighet en massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet.

Runt om i Sverige gick 50-60 personer under en eftermiddag runt för att inventera sin orts tillgänglighet. De objekt man hittade anmäldes därefter under hela hösten och en bit in på 2006 till den statliga myndigheten Handikappombudsmannen via Independent Living Institutes HO-anmälningstjänst. Handikappombudsmannen vidarebefordrade i sin tur anmälningarna till respektive kommunal byggnadsnämnd som anmälningar om enkelt avhjälpta hinder.

Syftet
Syftet med aktionen var framförallt att uppmärksamma allmänhet, beslutsfattare och media på att otillgänglighet är ett enormt problem i dagens Sverige och att klargöra att otillgänglighet är diskriminering. Ett mer konkret mål var att öka Handikappombudsmannens anmälningsstatistik, vilket ökar HO:s möjlighet att trycka på för kraftigare lagstiftning. Naturligtvis ville vi också bidra till ett tillgängligare Sverige.

Aktionens utfall
Det väntade men likväl skrämmande resultatet blev över 1420 otillgängliga objekt! Detta alltså under en lördagseftermiddag av 50-60 personer. Till dessa kom ca 80 otillgängliga objekt som noterades längs med marschsträckan vid demonstrationen i centrala Stockholm den 20 augusti. Att dessa 1500 otillgängliga och diskriminerande objekt bara är toppen av ett isberg behöver knappast nämnas.

Independent Living Institutes HO-anmälningstjänst
Anledningen till att anmälningarna gjordes via Independent Living Institutes HO-anmälningstjänst är att de då publiceras i en offentlig databas på Internet, vilket gör att anmälningarna kommer upp som träffar vid sökningar i exempelvis Google. Det ger därmed det företag som anmälts dålig PR när deras kunder ser att de diskriminerar personer med funktionsnedsättning.

Massanmälningsaktionens resultat
Aktionen uppmärksammades av media runt om i landet. Både nyhetstidningar och facktidskrifter skrev reportage. Handikappombudsmannen gick själv ut med ett pressmeddelande om den.

Enligt flera källor inom förvaltningar och beslutande organ lät aktionen tala om sig. Flera till Diskrimineringskommittén knutna personer menar att utan aktionen hade kommittén inte lagt ett så "bra" förslag som man nu trots allt gjort.
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741