Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2005 > Vi sponsrade marschen 2005!

Vi sponsrade marschen 2005!

Här listas de organisationer, företag och enskilda som bidragit ekonomiskt till Marschen för tillgänglighet 2005 efter bidragsstorlek.

- STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

- NHR - Neurologiskt Handikappades Riksförbund

- Outokumpu Stainless AB

- DUNS - De Unga med Neurologiska funktionsnedsättning i Sverige

- Riksorganisationen Unga Synskadade

- Selek Telecom AB

- Peter Cederholm - kommunpolitiker (m), Södermalm, Stockholm

- Vänsterpartiet Kronobergs län

- Riksorganisationen Unga Reumatiker

- IRIS-koncernen

- OmsorgsCompagniet i Norden AB

- Dons lackering

- Miljöpartiet de Gröna Stockholms stad

- Grön Ungdom

- Assida Assistans AB

- A-assistans

- Per Kvadrat AB

- Sune och Barbro Filipsson

- Håkan Albertsson

- Mia Vetterskog Ekström

Vill du/ni finnas med på denna sida för en eventuell marsch 2006? Kontakta info@marschen.se
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741