Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Lagtrots utreds

Lagtrots utreds

Barn- och familjeminister Berit Andnor har gett förre justitieombudsmannen Jan Pennlöv i uppdrag att utreda varför kommuner och landsting struntar i att verkställa sina beslut om vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS).

Utredningen ska vara klar senast 1/1 2005.

- Arbetsgruppen välkomnar Berit Andnors initiativ. Tanken på hur många som inte får sina lagstadgade rättigheter tillgodosedda under utredningens gång är dock oroväckande.

Läs regeringens pressmeddelande i sin helhet:
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=54873

/HF
Publicerad: 2003-10-06 kl 22:14
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741