Pressmeddelande 2005-08-12

 

Massanmälningsaktion 

OTILLGÄNGLIGHET ÄR DISKRIMINERING!

Marschen för tillgänglighet är en organisation som arbetar för att det i Sverige införs en antidiskrimineringslagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionshinder. Många andra länder har redan sådan lagstiftning, däribland USA, Storbritannien, Australien och Sydafrika. I Sverige har bestämmelser funnits om att lokaler ska vara tillgängliga sedan 1966, allmänna kommunikationer sedan 1979.Trots att det är 39 respektive 26 år sedan förblir merparten av Sverige omöjligt att delta i eller ta del av för personer med funktionshinder!

 

Lördagen den 13 augusti och dagarna därikring genomför Marschen för tillgänglighet massanmälningar av otillgänglighet till Handikappombudsmannen och kommunala byggnadsnämnder på en rad orter runt om i Sverige. Detta för att uppmärksamma allmänhet, beslutsfattare och media på att otillgänglighet är ett enormt problem i dagens Sverige och att klargöra att otillgänglighet är diskriminering.

 

För mer information se:

www.marschen.se – Marschen för tillgänglighet

www.independentliving.org/HO/ - Independent Living Intitute:s HO-anmälningstjänst

 

Kontakt:

Lasse Andersson, pressansvarig 08-685 80 31, 0703-84 80 31, lasse@marschen.se

 

Hans Filipsson, koordinator 018-510 999, 0708-77 27 67, hans@marschen.se